top of page

Eucharistieviering

Op elke derde zondag van de maand is de kapel van het Stiltecentrum 's middags vanaf 14.00 uur geopend. Daaraan gekoppeld zal er op die dagen om 16.30 uur een Eucharistieviering zijn.

Achtergrond

Vanaf de start van het grote winkelcentrum Hoog Catharijne werd er naast de dagelijkse gebedsdiensten in een nieuwe kapel ieder weekend Eucharistie gevierd. De zusters van de Westerstraat konden zo de gebedsplek, waar ze al jaren bij woonden, in stand houden. Als een heilige wachtplaats voor reizigers, passanten en winkelend publiek.

 

Nog niet zo lang geleden is dat onderbroken, maar de wens om de arbeid van de zusters voort te zetten bleef. Die mogelijkheid is er nu. Op eenvoudige manier is daarmee een start gemaakt op zondag 18 maart 2018 met de viering van de Eucharistie.

 

Oecumenische samenwerking

Priester Henk van Doorn zal de taak van coördinator op zich nemen, in overleg met de stedelijke raad van kerken. Dit initiatief kan ook een instrument zijn om te komen tot verdere oecumenische samenwerking. In ieder geval is het een goede zaak dat voor katholieke christenen in en om Utrecht het zo mogelijk is om ook op zondag in de namiddag deel te nemen aan een Eucharistieviering. Van harte welkom!

bottom of page