top of page

Het Stiltecentrum

Het Stiltecentrum is een interkerkelijke plek in winkelcentrum Hoog Catharijne waar iedereen welkom is, wat de culturele, religieuze, filosofische, sociale of emotionele achtergrond ook is. Mensen komen er voor een moment van rust, gebed of meditatie, voor een korte gebedsviering, een kop koffie of thee, een gezellig praatje of een diep gesprek - of uit nieuwsgierigheid. Wij verwelkomen treinreizigers, winkelend publiek, mensen uit Utrecht en de wijde omgeving.

Het stiltecentrum omvat een ontmoetingsruimte en een kapel. Beide zijn geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 11.00-15.00 uur.
In de ontmoetingsruimte ben je welkom voor een kop koffie, een goed gesprek, persoonlijke aandacht of om zomaar even een uurtje rustig te zitten. Er zijn ook allerlei boeken en diverse tijdschriften.
In de kapel kun je terecht voor weldadige stilte, voor gebed of meditatie. Hier kun je een kaarsje branden of iets in het gebedenboek schrijven. Ook is er om 12.30 uur een korte viering in de kapel, waarin we aan de hand van de Bijbel en andere teksten even stilstaan bij wat er in ons leven echt toe doet.

Het stationsgebied en Hoog Catharijne zijn door de drukte, de hectiek en de verscheidenheid aan mensen een afspiegeling van de moderne samenleving. Een samenleving waarin belangrijke waarden steeds meer onder druk komen te staan. In het drukke 'Winkelhart van Nederland' is het Stiltecentrum een plek waar je zo maar even binnen kunt lopen. Er is aandacht voor wat mensen beweegt, bezielt en soms ook belemmert.
Geïnspireerd door een oude traditie wil het Stiltecentrum belangrijke evangelische waarden op een eigentijdse manier onder de aandacht brengen. Dit doen we enerzijds door het bieden van gastvrijheid en de mogelijkheid tot ontmoeting en gesprek. Anderzijds door de mogelijkheid tot vieren en bezinning in de kapel. De spirituele en oecumenische dimensie van het werk komt tot uiting in de dagelijkse vieringen en door activiteiten die betrekking hebben op kerk en samenleving.
In het Stiltecentrum kun je ook terecht met vragen over de Utrechtse kerken en hun activiteiten.

 

bottom of page