top of page

 Voorjaar 2019

Elke dinsdag en woensdag wordt er om 12:45 uur een korte viering (ongeveer 20 minuten) gehouden in de kapel.

 

Voorgangers vanuit de verschillende kerken in Utrecht dragen zorg voor deze oecumenische vieringen.

Na deze vieringen zijn bezoekers welkom in de naastgelegen ontmoetingsruimte voor een kop koffie of thee.

 

Voorgangers in de Middagpauzevieringen in het voorjaar zijn op

 

 

dinsdag 5 maart                     pr. O Swijnenberg                          RKK

 

woensdag 6 maart                 pr. O Swijnenberg                          RKK

 

dinsdag 12 maart                   ds. N Meynen                                  PKN   

 

woensdag 13 maart               ds. N Meynen                                  PKN

 

zondag 17 maart                    KAPEL open  van 14.00 tot 16.00 uur

 

dinsdag 19 maart                   ds. A Noordhoek                             Baptist

 

woensdag 20 maart               Broeders van St Jan                       RKK

 

dinsdag 26 maart                   ds. E Bakker                                     PKN   

 

woensdag 27 maart               ds. E Bakker                                     PKN

 

dinsdag 2 april                        pastor G Martens                            RKK

 

woensdag 3 april                    F Engelen                                         RKK

 

dinsdag 9 april                        R Kil                                                   PKN   

woensdag 10 april                  Broeders van St Jan                        RKK

 

 

Stille Week (zie folder)          Team Stiltecentrum                          KAPEL open van 12.00 tot 14.00 uur

Paaszondag                            Team Stiltecentrum                         14.00 tot 16.00 uur

 

 

 

Wanneer u het werk van het Stiltecentrum financieel wilt ondersteunen

is uw donatie welkom op NL91 RABO 0360 2615 58

 

bottom of page