Ondersteun ons

Doneren

 

Het oecumenische Stiltecentrum, gesteund door Utrechtse kerken, is een plek van stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting te midden van de verleidelijke etalages, het koopgewoel en de reclameborden. In het drukke 'Winkelhart van Nederland' is het Stiltecentrum een plek waar je zo maar even binnen kunt lopen, waar aandacht is voor wat mensen beweegt, bezielt en soms ook belemmert.

 

Draag je ons werk ook een warm hart toe? Word dan supporter!

 

Je kunt hier een pdf downloaden en uitprinten. Door deze in te vullen met een bedrag en naar ons op te sturen, kun je een (vaste) bijdrage aan ons werk hebben. Alle bezoekers en gebruikers van het Stiltecentrum zijn je daarvoor heel erkentelijk.

 

Je kunt ook direct een bedrag over maken. Wij zijn blij met elk bedrag dat binnenkomt.

Ons rekeningmummer is: NL91 RABO 0360 2615 58 t.n.v. Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne

Wij zijn een ANBI-instelling.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: 814179642.

We danken je bij voorbaat en hopelijk ontmoeten we je in het Stiltecentrum.

 

 

Periodieke schenkingen

 

Wanneer je over een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt, spreken we van een periodieke schenking. Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor een periodieke schenking moet je een schriftelijke overeenkomst met ons sluiten. Op de website van de Belastingdienst vind je verschillende formulieren waarmee je dit kunt regelen - afhankelijk van je wensen. Je kunt ook contact met ons opnemen, zodat wij jou het betreffende formulier kunnen mailen en eventueel vragen kunnen beantwoorden. 

 

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over periodieke schenkingen kun je een e-mail sturen naar pastor@stiltecentrum.nl.

 

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek (bron: www.belastingdienst.nl) zijn:

  • De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging;

  • Je dient de schenking vast te leggen in een notariële akte;

  • Je dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden;

  • Je dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;

  • Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking;

  • Je dient bij je aangifte inkomstenbelasting je gift als persoongebonden aftrekpost op te geven.