top of page

SchuldHulpMaatje Utrecht

Als stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne hebben we van 2012 tot en met 2017 het project SchuldHulpMaatje Utrecht gecoördineerd. In de afgelopen jaren is dit project zo hard gegroeid dat hiervoor per januari 2018 een zelfstandige stichting is opgericht: Utrecht Op Orde. Als Stiltecentrum blijven we de contacten en samenwerking onderhouden.

Over SchuldHulpMaatje

Bij SchuldHulpMaatje bieden goed toegeruste vrijwilligers ondersteuning aan mensen die met financiële problemen te kampen hebben. Zij geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie, bieden ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen en geven nazorg wanneer het schuldhulpverleningstraject is afgerond.

 

De individuele ondersteuningstrajecten van een maatje met een hulpvrager zijn een aanvulling op de inzet van van lokale professionele instellingen en organisaties en vinden plaats in onderling overleg tussen maatje en hulpvrager.

 

De landelijke website van SchuldHulpMaatje, interessant voor zowel maatjes als hulpvragers: www.schuldhulpmaatje.nl

 

Voor hulpvragers die zich willen aanmelden: www.uitdeschulden.nu

JobGroups

Vanuit Utrecht Op Orde wordt ook een JobGroups-ontmoetingscursus georganiseerd. Veel inloopbezoekers zijn op zoek naar werk. Het is vaak niet gemakkelijk om hier zelf uit te komen. Het kan dan erg helpen om samen met andere werkzoekenden te kijken hoe je elkaar op weg kunt helpen. Dat is het concept van JobGroups: elkaar verder helpen. Klik hier voor meer informatie en hier om je aan te melden.

Logo SchuldHulpMaatje
bottom of page