Vrijwilligers

Het Stiltecentrum werkt met een enthousiast team van circa tien vrijwillige medewerk(st)ers, ondersteund door twee coördinatoren. Op de dagen dat de ontmoetingsruimte geopend is, zijn daar ten minste twee vrijwilligers aanwezig. Deze gastvrouwen en -heren ontvangen bezoekers, ze bieden een luisterend oor, staan open voor een gesprek en verstrekken informatie. Dit zijn hun belangrijkste taken.

Doorgaans werken de vrijwilligers eens per week een aantal uren in het Stiltecentrum. Ook zijn er vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de middagpauzeviering of zich inzetten voor de onderwijsondersteunende of communicatieactiviteiten.

Het Stiltecentrum zoekt nieuwe vrijwilligers voor deze diverse taakgebieden.

Geïnteresseerd in een inspirerende en leerzame vrijwilligersbaan? Mail of bel dan voor meer informatie: 06-12031322, 06-25420938 / pastor@stiltecentrum.nl